|   2019  |   POČETNA  |   EN

Marko Tadić

Rođen 1979 u Sisku. Studirao na Accademia di belle Arti u Firenzi. Izlagao na 6 samostalnih i nizu skupnih izložbi. Boravio na studijskim boravcima u Austriji i SAD-u.

U radu često koristi gotove predmete koji već imaju jasnu funkciju. Svojom intervencijom daje im novo značenje u kontekstu umjetnosti i na neki ih način ih vraća u život. Taj predmet tada dobiva novi smisao i komunicira o sebi i o kontekstu u kojem se nalazi.

Koristi predmete koji su nekada imali emotivnu i materijalnu vrijednost (poput suvenira ili kič predmeta iz domaćinstva ). Nedavno je boravio na studijskom programu u SAD-u.

The Black Ouija Board

       2008.
       |  animacija, 2min 23 sec.
          tehnika: školska ploča i kreda

Za trajanja seanse medij zapada u svojevrsni trans u kojemu duhovi preuzimaju njegovo (njezino) tijelo u potpunosti i kroz njega komuniciraju s ostalima u prostoriji.
Upravo zbog tog transa u koji medij zapada nemoguće je da se isti sjeća što se odvijalo na seansi, zato svaki medij ima svoga asistenta koji vjerno bilježi što se dešava tijekom cijelog sjedenja.
Budući da dolazi do raznih materijalizacija, glasova, zvukova, pojave ljudskih oblika, levitacije i preuzimanja medija fizički i psihički, nemoguće je zabilježiti doslovno svaki detalj pa se takvi dokumenti mogu činiti malo konfuzni, nejasni i pomalo apstraktni.
Ovaj film je jedan takav dokument.

The Black Ouija Board
NAGRADA  |   NATJEČAJ  |   UMJETNICI  |   ŽIRI  |   IZLOŽBE  |   TEKSTOVI  |   PARTNERI  |   YVAA  |   IZVORI  |          ©  2007.  powered by  
visit SCCA web pages
•  IMPRESSUM & PRAVILA KORIŠTENJA  •  KONTAKT  •  W3C CSS  •  W3C XHTML 1.0  •  DESIGN  •