ARHIVA
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
  |   2017  |   POČETNA  |   EN

Maja Rožman

Rođena 1981. u Zagrebu, apsolventica je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

U svojim radovima bavi se pitanjima intime i međuodnosa osobnog i javnog prostora i sadržaja. Promatrači su aktivno uključeni u finalizaciju radova procesom razmjene. U drugom slučaju su osnovni subjekti rada, arhivirani i katalogizirani poput umjetničkog djela na izložbi.

"...rad obuhvaća unutar prostora slobodno raspoređene mobile*, te arhivu koje je rezultat pokušaja unificiranja podataka mobila-subjekata. Zanimalo me je da li je (i do koje mjere) moguće upravljanje strukturiranim i nestrukturiranim sadržajem unutar obrasca arhive, a da se pritom održi unikatnost samog (umjetničkog) djela..."

a_MOBIL

       2005.
       |  instalacija: fotografije, ink-jet print
       |  dimenzije promjenjive

Temeljna ideja ovog rada bila je promatranje čovjeka kao "savršene" forme, te pokušaja arhiviranja njega kao osobe. Tokom stvaranja, rad je poprimao razne oblike od kojih je većina imala negativan predznak, jer su različite osobe i osobnosti bile svrstane unutar kategorija, pa su automatski i nedvosmisleno asocirale na institucije (umobolnice, zatvore...).

Da bi to izbjegla napravila sam obrasce unutar kojih su "mobili" sami unosili podatke i time prikrivali/ otkrivali svoju osobnost. Tim je pristupom stvorena neka vrst anarhije unutar strogo određene strukture...

*mobile - osobe koje su uvrštene u arhivu pozvane su na mjesto izlaganja, te je svaka osoba označena brojem pod kojim je uvedena u arhivu. Osobe su same birale da li će, gdje i koliko dugo nositi brojeve.

a_MOBIL
NAGRADA  |   NATJEČAJ  |   UMJETNICI  |   ŽIRI  |   IZLOŽBE  |   TEKSTOVI  |   PARTNERI  |   YVAA  |   IZVORI  |          ©  2007.  powered by  
visit SCCA web pages
•  IMPRESSUM & PRAVILA KORIŠTENJA  •  KONTAKT  •  W3C CSS  •  W3C XHTML 1.0  •  DESIGN  •