ARHIVA
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
  |   2017  |   POČETNA  |   EN

Lala Raščić

Lala Raščić je rođena 1977. godine. Završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn (1995.) i Akademiju Likovnih umjetnosti (2001.) u Zagrebu, te Rijksakademie van Beeldende Kunsten (2003./04.), u Amsterdamu.

Dosada se u svojem radu služila nizom različitih medija, najčešće videom. U posljednje vrijeme napušta dominantni medij videa i radi sve češće narativna audio djela i kompjuterski generirane vektorske crteže. Do sada je nastupila na nizu grupnih izložbi i video festivala, sudjelovala u rezidencijalnim programima, a priredila je i 9 samostalnih izložbi. Bila je nekoliko puta nagrađivana za svoje net i video projekte.

O svojem radu kaže: "Često posežem za korištenjem metafora iz svakodnevnice, literature i popularne kulture, koristim ih kao lako prepoznatljive koncepte na koje nadograđujem slojeve značenja. Težim da moji radovi imaju potencijal doživljaja, izvan intelektualne interpretacije, da komuniciraju na sublimnom nivou."

Nevidljivi general:
   Noć Iguane
       2006.
       |  7 slika, 70 × 100 cm, akvarel na papiru
       |  MiniDV/PAL/CB/mono, 9 min. loop

Nevidljivi general: Noć iguane zaključuje istraživanje koje sam započela prije godinu dana. Naime, Fenomen Gotovina koji se zbivao ne samo u javnom propagandno-deklarativnom prostoru, nego i dublje, u kolektivnoj svijesti dao mi je povoda za analizu politike reprezentacije.

Portretne fotografije generala, izložene kao propagandni materijal, izgubile su svoju funkciju portreta. Njegov nam je lik, koji se tek nazire iz mraka politike ili izmaglice daljine - u bijegu ili u zatvoru - nevidljiv.

Slika postaje metafora. Štoviše, fantazmagorija koji obavija "Nevidljivog generala" čini taj lik podložnim mitizaciji i erotizaciji. Rad se sastoji od sedam najčešće reproduciranih fotografija generala Gotovine. Video je zapis čitanja / interpretacije ulomaka iz erotskog romana Sinaje Bui Šimunović u kojem se ona, kroz protagonisticu, posvećuje seksualnim susretima s Gotovinom, dok za njim traga takoreći cijeli svijet.

 Nevidljivi general: Noć Iguane
NAGRADA  |   NATJEČAJ  |   UMJETNICI  |   ŽIRI  |   IZLOŽBE  |   TEKSTOVI  |   PARTNERI  |   YVAA  |   IZVORI  |          ©  2007.  powered by  
visit SCCA web pages
•  IMPRESSUM & PRAVILA KORIŠTENJA  •  KONTAKT  •  W3C CSS  •  W3C XHTML 1.0  •  DESIGN  •