ARHIVA
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
  |   2017  |   POČETNA  |   EN

Tonka Maleković

Tonka Maleković rođena je u Zagrebu 1982. godine, gdje pohađa Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn i Akademiju likovnih umjetnosti na kojoj je diplomirala 2006. godine na odsjeku za grafiku u klasi prof. Ante Kuduza. Izlaže od 2003. godine.

Do sada je više puta nagrađivana za svoj rad: 2007. godine primila je 1. nagradu Essl Award za centralnu i jugoistočnu Evropu, a 2008. jednu od tri jednakovrijedne nagrade 43. Zagrebačkog salona primijenjenih umjetnosti i dizajna.


" Zanimaju me periferni prostori ulice; prepoznavanje tekstura, fenomena i oblika koji nastaju spontano, kroz svakodnevni život grada, ekonomske, političke i društvene procese; registriranje rubnih situacija i pojava koje su u fazi nestajanja ili promjene. Umjetničku profesiju koristim kao legitimni okvir za izvlačenje vrijednosti iz odbačenog, za kreativno sažimanje, mogućnost koncentriranja sadržaja u znak, re-konstrukciju i rekontekstualizaciju svakodnevnog, vizualno i plastičko osamostaljenje neumjetničkih formi unutar umjetničkog konteksta.

Fountain City

       iz serije "Possibility of the City", 2009.
       |  digitalni ispis, 50 x 66 cm

Nastojim primijenjivati ekološki pristup u radu; graditi/poticati kontekste i forme in situ, od zadanih karakterističnih materijala i, posredno, problematizirati "poluciju artefaktima", hiperprodukciju i hipertrofiju umjetničkog sustava unutar šireg ekološkog konteksta.

U participativnim akcijama želim potaknuti kreativnost i viziju kroz neopterećenu metodu igre, tj. zaigravanjem sudionika. Više od projiciranja vlastitih vizija, zanimaju me moguće vizije samih sudionika akcija. To otvara pitanje o ulozi autorstva, odnosno prisvajanja te udjela kolektivnog unutar samog djela, a proizlazi i iz spomenutog interesa za ekološki pristup umjetnosti ili taoistički princip akcije bez akcije (Wei Wu Wei), primijenjen u umjetničkoj praksi. "

Fountain City
NAGRADA  |   NATJEČAJ  |   UMJETNICI  |   ŽIRI  |   IZLOŽBE  |   TEKSTOVI  |   PARTNERI  |   YVAA  |   IZVORI  |          ©  2007.  powered by  
visit SCCA web pages
•  IMPRESSUM & PRAVILA KORIŠTENJA  •  KONTAKT  •  W3C CSS  •  W3C XHTML 1.0  •  DESIGN  •